systemplus.pl
Moja wspólnota


Firma

Paweł Mycka

Przedsiębiorstwo System Plus sp. z o.o. w Lesznie zostało powołane do życia pod koniec 2000 r. w wyniku zbieżnych poglądów i oceny rynku nieruchomości przez udziałowców, a    w szczególności rynku budownictwa mieszkaniowego .      Z uwagi na zmieniające się przepisy prawne w dziedzinie mieszkalnictwa pojawiają się nowe formy zarządzania nieruchomościami. Można tu przytoczyć ustawę o własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o gospodarce nieruchomościami. Tak dalekie zmiany w sensie prawnym pociągają za sobą również zmiany w formach organizacyjnych podmiotów.       W naszej ocenie rozpoczął się czas dla firm, które zapewnią sprawną i profesjonalną organizację. Obecnie na naszym lokalnym rynku poza nielicznymi jednoosobowymi firmami jako zarządcy, pośrednicy i rzeczoznawcy nie występują silne podmioty gospodarcze oferujące kompleksowe usługi        w tym zakresie. Chcemy, aby taką firmą był System Plus.

Dostrzegamy również wielką potrzebę prac modernizacyjnych budynków, zwłaszcza  w zakresie projektów zmniejszających zużycie energii cieplnej. Dlatego właśnie nasza firma oferuje nowoczesne technologie             w zakresie techniki grzewczej z wykorzystywaniem energii odnawialnej włącznie.

Z obserwacji i statystyk wynika, iż w Polsce jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania. Jest to bowiem jedna z najważniejszych potrzeb społecznych, lecz niestety ze względów ekonomicznych dobro to jest trudno dostępne. Jedną z form pomocy naszego państwa jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która pozwala realizować czynszowe budownictwo mieszkaniowe poprzez powoływane w tym celu towarzystwa budownictwa społecznego. Przedsiębiorstwo nasze jest akcjonariuszem jednego z takich towarzystw.

Twój System Plus