systemplus.pl
Moja wspólnota
Oferta - obsługa techniczna nieruchomości.

Leszek Mycka, Monika Mycka

Nasz dział obsługi technicznej wykonuje wszystkie zadania związane z utrzymaniem nieruchomości w ramach usług zarządzania i administrowania.

Ponadto oferujemy obsługę indywidualnych klientów oczekujących jedynie częściowej obsługi ich nieruchomości.

Usługi te podzieliliśmy następująco:

I. POGOTOWIE TECHNICZNE 24 h – Szybka reakcja, fachowa pomoc.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców proponujemy Państwu pakiet Pogotowie Techniczne, który pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Do Państwa dyspozycji pozostaje zespół fachowców, który błyskawicznie zareaguje na wszystkie Państwa problemy. W przypadku niespodziewanych wydarzeń takich jak: zalanie mieszkania, awarie instalacji itp.

II. DOZORCA - Czystość, porządek i bezpieczeństwo.

Kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku.

Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku.

Zlecanie dozorcom wykonywania na bieżąco wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości i jej otoczenia w czystości, bezpieczeństwie i należytym porządku.

Zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów.

Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd., w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarządzanej nieruchomości.

Zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji bądź poleceń właściwych organów samorządowych i administracji państwowej.

Informowanie Zarządu Wspólnoty o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności finansowej i innych sprawach ważnych dla bieżącego funkcjonowania.

III. OGRODNIK – Nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych.

Sianie i nasadzanie roślinności na terenie nieruchomości wspólnej.

Podlewanie roślin i koszenie trawników.

Przerzedzanie drzew i krzewów, pielęgnację klombów i kwietników. 

IV. INTERNET – Wizualizacja nieruchomości, rozliczenia i komunikacja przez Internet.

Korzystanie z Internetu stało się dziś bardzo powszechne, dlatego nasza oferta wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. W ramach tej usługi oferujemy Państwu komunikację i przeglądanie za pośrednictwem Internetu stanów Państwa sald księgowych, wszelkich naliczeń i rozliczeń.

Twój System Plus